Ersin Alok hakkında

1937 - 18 Ağustos 1937’de dünyaya geldi.


1950 - İlk sanat uğraşısına resimle başladı.


1951 - İlk fotoğraf makinesini babası armağan etti; çektiği ilk fotograf parkta öpüşen bir çift oldu. Aynı yıl dağcılığa başladı.

1953 - 16 yaşındayken Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde ilk resim sergisini açtı. Ayrıca aynı yıl Erciyes Dağı’na ilk çıkışını gerçekleştirdi. Yurt içinde 189 çıkışı var.


1955 - Sualtı çalışmalarına başladı. Dünyanın çeşitli yerlerinde derin su dalışları yaparak fotograflar çekti. Türkiye’de ilk Kızıldeniz dalışını yapanlardan oldu. Sualtı çalışmaları ile ilgili pek çok konferans ve sergi gerçekleştirdi.

1960 - Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi.


1963 - İ.T.İ. Akademisi Ticaret ve Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi.


1966 - Türkiye’de Milli Parkların kurulmasına öncülük etti ve fotograflarla belgeledi.

1967 - Profesyonel olarak fotografa başladı; bu nedenle Lape Akıl Hastanesi’ndeki görevinden ayrıldı.IV. Paris Bienali’nde “Boynuzlar ve Gerçek” adlı yapıtı “Absürd” anlatımıyla birincilik ödülünü aldı.


1968-1970 - Roma, Brüksel, Sofya, Varşova ve ABD Barkley’de birincilikler aldı. Beş milyona yakın dia arşiviyle Türkiye’nin ilk Diabank’ını kurdu.


1972 - Dökümanter film konusunda ilk çalışmasının konusu İshakpaşa Sarayı oldu. 35/I6 mm. olarak gerçekleştirilen diğer çalışmalardan bazıları:

         -  1973: Kayaüstü Resimleri, 


         -  1979: Zoma I ve Zoma II, 


         -  1980: Türkiye’nin Kuş İnsanları, 


         -  1981: Sahrada Çekilen Çöl Rüzgarı vb. 


Toplam 43 dokümanter film yaptı.


1978- Mimar Sinan Üniversitesi Fotograf Enstitüsü’nün kuruluşuna katıldı.

1986- Türkiye’de ilk olarak 360 derecelik görüşle, eksiz olarak fotograf çekimini gerçekleştirdi.


1989- Dünya Fotografçıları Birliği, Helsinki’de Ersin Alok’a Asya’yı temsil etme hakkını verdi.

Üç sanatçı ile birlikte doğa temalı Panoramik Üçgen Sergisi’ni açtı. Yurt içinde 200’e yakın, yurt dışında 43 kişisel sergi gerçekleştirdi.

1992 - Konusunda ilk olma özelliği taşıyan Anadolu Sinagogları adlı arşiv nitelikli kitabı yayınlandı.


Ayrıca “Hellenistic Architecture in Asia Minor”, Academy Editions tarafından yayınlandı.

1996 - Amazonlar’da yaptığı araştırma gezisi, doğal yaşamın bütünlüğünün ve azalmakta olan hayvan türlerinin fotografik çalışmalarını yapmasına aracı oldu. Bugüne kadar Yeni Zelanda ve Güney Kutbu dışında her yerde tarih öncesi (prehistorik) ve insanbilimi (antropolojik) konularında araştırmalar yaptı. Yaptığı araştırmalarla ilgili yüzlerce konferans verdi.

1998- Endüstriyel ve antropolojik konularda kullanılmak üzere Video, Beta-Com stüdyolarını kurdu.


Ömer Kavur ve Canan Gerede ile birlikte film şirketi kurdu.

“Melting Pot Of Civilizations” adlı kitabı yayınlandı. Bu kitap, uygulanan fotoğraf tekniği ve teknolojik çalışmalar açısından çağını yansıtan en önemli yapıtlardan biri oldu.


1999 - Güney Afrika Kayaüstü Resimleri konusunda Sevilla’da araştırmalar yaptı. Konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında konferanslar verdi ve iki kitap yayınladı. Bunlardan biri, dünyadaki, resimlerin psikoanaletik açıklamaları ile ilgili olarak yapılmış ilk yapıttır. Kendisinin bulduğu Doğu Anadolu Kayaüstü resimleri sayıca 10.000’in üstündedir.


1999 - Himalayalar’da ve Hindu ve Budist mabetlerinde “Yaşamın Paylaşılması ve Seksüel Davranışlar” konusunda araştırmaları oldu.


2000-2014 - Ses kayıtları konusunda yaptığı çalışmalarla, “Ses Arşivi” oluşturdu.

- Dijital fotoğraf konusunda yeni programlar, özellikle fotografın dijital ortama aktarılması ve renk denetiminin olabildiğince aslına uygun olarak baskıya hazır duruma getirilmesi konusunda stüdyosunda donanım oluşturdu. Arkeolojik ve mimari fotoğraf çekimi; mavinin kuvvetlendirilmesi gibi konularda buluşları oldu.

-  Endüstri Fotoğrafçılığı konusunda önemli çalışmalar yaptı. Broşür, pankart, kitapçık ve fuar sergileri hazırladı. 


2014-2017 –

-  ‘’Gala Bataklığı’’,  Konumsal Konumlar’’, ‘’ Fotoğraflarla Türk Endüstrisinin Dünü Bugünü’’ sergilerini gerçekleştirdi.

- Anadolu Kültür Kökenleri üzerine Projesi devam etmektedir.

- ‘’Nalçık’ta Işığı Ararken’’ Kitap çalışması devam etmektedir.

- Araştırmacı, fotografçı, gazeteci, dağcı, balıkadam ve prehistoryacı nitelikleriyle birçok konuda öncü olan Ersin Alok çalışmalarını a. Fotograf & Film Stüdyosu’nda sürdürmektedir.