BOOKS

-  Dağlarımız, Ersin Alok, Red House, Aralık 1972

-  Petroglyps of South Eastern Anatolia, Muvafak Uyanık, Ersin Alok, Graz, 1974 


-  Türk Mimari Eserleri, Yapı Kredi Binbirdirek Matbaacılık Sanayi A.Ş. Yayınları, 1976 


-  Topkapı Sarayı, Prof. Dr. Semavi Eyice, Fotograflar: Ersin Alok Epoch Yayınları, 1985 


-  Anadolu’da Kayaüstü Resimleri, Ersin Alok, Akbank Yayınları, Istanbul 1988 


-  Turkey A Traveller’s Historical and Architectural Guide, Steele James, Scorpion Publishing Ltd. 1990 


-  Anatolian Synagogues Ersin Alok, Milli Mitrani; Photographs by: Ersin Alok Alok Productions, Istanbul, 1992 


-  Hellenistic Architecture in Asia Minor James Steele; Photographs by: Ersin Alok Academy, Hıristiyan Sanatı ve Mimarisi, Arkeoloji ve 
Eski Çağ: Anadolu, Singapore, 1992 


-  Life - Scapes of Turkey, Ersin Alok, Faruk Akbaş Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları; Fotoğrafçılık, Kataloglar ve Albümler, Istanbul, 
1995 


-  Melting Pot of Civilizations, Ersin Alok Alok Productions, Istanbul, 1998 


-  Adım adım Alacahöyük: Step by Step Alacahöyük, Intermedia Yayınları Istanbul, 1999 


-  Türk Fotografçıları Kütüphanesi 20 Ersin Alok, Antartist Yayıncılık, Nisan 2005 


-  Alacahöyük - Boğazkale Ersin Alok, A. Fotograf Film Stüdyosu, Istanbul 


-  Alacahöyük - Boğazkale (Ingilizce) Ersin Alok, Ünal Yalçın, A. Fotograf Film Stüdyosu, Istanbul, 2007 


-  Cilo & Satlar, Ali Bilginer, Alok Productions, Istanbul, 2007 


-  Petroglyphs of Gobustan, Alok Productions, Istanbul, 2011 


 

CONTRIBUTED BOOKS BY HİS

-  Encyclopédie Internationale Des Photographes, Editions Camera Obscura, 1985 


-  The Seljuks. A journey through Anatolian architecture, Timur Bragner, Mine (Metin)
Eduard Widmer - Ahmet Ertuğ - Ersin Alok (Fotoğra ar) Ahmet Ertuğ (Borusan) 

    Yayınevi, Istanbul 1991 


-  Geleceğe Açılan Bilim Kapısı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, 1992 


-  Türkiye’den Yaşam Görüntüleri (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, Habitat II Kent Zirvesi Yayını, Istanbul 1995) 


-  Anadolu Uygarlıkları, NET Yayınları, İstanbul 1995 


-  Biblical Sites In Turkey, Anna G. Edmonds, Everett C. Blake, Redhouse Yayınları, Istanbul, 1997 


-  Ali Neyzi Toplu Eserleri: Gökdelen 1993/ Alma Mater 2005 / Beyzade – Paşazade 1-2, 2005 / Benim Sigortacılarım 1-2, 2005, Uzatmalı Sevgiliye Mektuplar, 2005, Pafe,           

    2005,  Meyzi ile Neyzi, Mahir, 2006, Işık 2005, Hüseyin Paşa Çıkmazı, 2005, Gönüllü Sürgün, 2005, 
Dost Mektupları, 2005, Dadı, 2005, Çoban, 2005, Cem Yayınları. / 

    Istanbul 


-  Seriyye Sicilleri’ne Göre Istanbul Tarihi: Istanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer’iyye Sicili, Sabancı Üniversitesi Yayınları, Istanbul, Ekim 
2006, 


-  Sultanahmet, Ali Muslubaş, Yay Yayınevi, 2008 


-  Anadolu Kültür Tarihi, Ekrem Akurgal, Tübitak Yayınları, Ankara 2008 


-  Çamlıca- Istanbul’da Kalan Yaban Yaşamın Son Bahçesi, Dr. Ali R. Bilginer, Ersin Alok, 2009 


-  Anadolu Uygarlıklarında Spor, Spor Yayınları, 2012 


-  Önyargılar Ötesindeki Türkiye / Turkey Beyond Prejudice

-  Bir Fotoğraf Ustası Ersin Alok, Peyman Şükran Sabanuç, 2016

-  Yaklaşımlar, Prof Dr. Ayşen Akpınar, 2016

-  Eczacıbaşı Fotoğraf Yıllıkları 2017